Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Kính tặng thông gia

      Chúng tôi quý trọng ông bà
Chung con chung cháu một nhà phải không
      Chúng ta cùng chung một lòng
Giúp con thành đạt mình mong thật nhiều
     Các cháu khỏe mạnh đáng yêu
Công lao vất vả sớm chiều nội lo
     Ông bà đại lượng qua cho bao lần
Các con lúc xa lúc gần
      Động viên chỉ định rất cần quân tâm
Xưa câu cái nợ đồng lần
       Thôi ta cũng chịu một phần thủa xưa
Cho con biết mấy mới vừa
        Hết lòng hết thẩy bao giờ hết thương
Chúng ta thông cảm nhau hơn
       Giữ cho một mối tình thân mặm mà
Xẻ chia cuộc sống tuổi già
      Xẻ chia hạnh phúc con ta trưởng thành.

0 nhận xét: